Geplaatst door & opgeslagen onder ActueelNieuws.

De Muziekschool GO stopt in zijn huidige vorm per 1 augustus 2016 (de laatste lesdag is vrijdag 8 juli).Over deze ontwikkelingen hebben wij ook al eerder informatie gegeven en is er het een en ander in de media gepubliceerd. Graag willen wij bedanken voor het vertrouwen dat (soms al vele jaren) in ons gesteld is en we hopen dat wij velen met het muziekonderwijs dat wij verzorgd hebben goed van dienst zijn geweest en dat velen daar vreugde uit hebt kunnen putten.

Gelukkig blijft er op ons eiland de mogelijkheid om professioneel instrumentaal/vocaal onderwijs te krijgen. Dit gaat in het nieuwe schooljaar 2016/17 georganiseerd worden door het pas opgerichte Muziekgebouw GO.

Veel van de huidige docenten van de Muziekschool GO zullen hun lessen via het Muziekgebouw GO gaan aanbieden, zodat het onderwijs zoveel als mogelijk is gecontinueerd kan worden.

Uiteraard hopen wij dat er ook in de toekomst door velen naar hartenlust muziek gemaakt zal worden.

Natuurlijk willen wij dan ook graag het websiteadres van het Muziekgebouw aanreiken waarop alle gegevens m.b.t. tot de lesmogelijkheden en de tarieven te vinden zijn. Tevens kunnen leerlingen zich daar aanmelden!

De website is: www.muziekgebouwgo.nl